Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Slavia pojišťovna - povinné ručení

Pojistné limity

Varianty

ZÁKLAD

PROFI

Pojistný limity při újmě na zdraví

35 000 000 Kč

100 000 000 Kč

Pojistný limit při škodě na majetku

35 000 000 Kč

100 000 000 Kč

Asistenční služba

Slavia Assistance Basic

Slavia Assistance

Cestovní Europojištění

ANO

ANO

Pojištění pokut Kryštof

NE

ANO

Územní platnost

Andorra, Albánie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie(Evropa), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (Evropa), Vatikán, Velká Britanie.
V dále uvedených zemích je asistence zajišťována v závislosti na místních možnostech: Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Kypr, Litva, Lotyšsko, Ruská Federace, Ukrajina.

Co nabízí

 • Výběr ze tří variant
 • Bonus až 50 %
 • Převod bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění
 • Při roční platbě pojistného slevu 5 % 
 • Širokou škálu připojištění
 • Mobilní aplikaci SLAVIA ASSISTANCE ke stažení ZDARMA na Google Play


Zdarma získáte

 • Asistenční službu SLAVIA ASSISTANCE/Slavia Assistance Basic
 • Zdarma na 1 rok pojištění Kryštof 
  • Předmětem pojištění jsou finanční ztráty řidičů a provozovatelů motorových vozidel. Pojistníkem může být jakákoliv fyzická i právnická osoba
 • Zdarma na 1 rok cestovní Europojištění
  • Cestovní připojištění do Evropy s celoroční nepřetržitou platností 


Asistenční služby

Asistenční služba je nepřetržitě k dispozici na telefonním čísle 255 790 260. Je poskytována společností GLOBAL ASSISTANCE.

Územní platnost

Asistence je v uvedených zemích zajišťována v závislosti na místních možnostech: Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Kypr, Litva, Lotyšsko, Ruská Federace, Ukrajina.
Asistenční služby, které jsou součástí povinného ručení.
 

Slavia ASSISTANCE BASIC

Nehoda a porucha

Limit plnění

Servis

Oprava na místě

ANO

Odtah vozidla do nejbližšího servisu

NE

Ztráta/zlomení/zabouchnutí klíče

NE

Nedostatek pohonných hmot, vybití akumulátoru, defekt pneu

ANO

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní doprava

NE

Ubytování

NE

 

Rozšířená asistenční služba Slavia ASSISTANCE

Nehoda a porucha

Limit plnění

Servis

Oprava na místě

ANO

Odtah vozidla do nejbližšího servisu

ANO

Uskladnění vozidla

3 dny

Oprava po odtažení do servisu

3 000 Kč

Ztráta/nefunkčnost klíče, defekt pneu, nedostatek/ záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru

ANO

Náhradní doprava nebo ubytování*

Hotel

2 noci

Nebo náhradní automobil

2 dny

Nebo jízdenka na vlak, autokar, letenka

3 000 Kč

* Podmínkou pro poskytnutí náhradní dopravy nebo ubytování je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50 km
ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou
NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou
částka= asistenční služba hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění

Připojištění
 

Pojištění všech skel

Pojištění se vztahuje na všechna skla. Nevztahuje se na poškození střešního skla a zpětných zrcátek.

Pojištění všech skel

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

5 000 Kč

500 Kč

700 Kč

10 000 Kč

500 Kč

1 400 Kč

15 000 Kč

500 Kč

2 100 Kč

25 000 Kč

500 Kč

3 500 Kč

V prvních třech měsících je spoluúčast ve výši 50 %.

Úrazové pojištění

Pojištění se vztahuje na všechny osoby/sedadla ve vozidle a kryje smrt nebo trvalé následky způsobené úrazem.

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojistné krytí

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

Smrt následkem úrazu

100 000 Kč

Bez spoluúčasti

200 Kč/sedadlo

Trvalé následky úrazem

200 000 Kč

Pojistný limit je platný pro každou osobu.

Pojistná událost musí vzniknout v souvislosti s provozem vozidla


Živelní nebezpečí

Kryje škody vzniklé krupobitím, požárem, úderem blesku, vichřicí, výbuchem.

Územní platnost: Česká republika
 

Pojištění živelních rizik

Pojistné krytí

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

Živel

50 000 Kč

10 000 Kč*

300 Kč

* v prvních třech měsících se spoluúčast pojištění navyšuje na 50 %

Pojištění zavazadel

Kryje poškození nebo zničení zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem způsobené havárií vozidla nebo živelnou událostí. 

Odcizení zavazadel je kryto pouze v případě, že došlo k odcizení celého vozidla, kterým byla zavazadla přepravována.
Pojištění se nevztahuje na peníze, ceniny, cenné papíry a směnky, vkladní a šekové knížky, platební nebo jiné karty umožňující bezhotovostní platbu, osobní doklady všeho druhu, letenky apod., včetně nákladů spojených s jejich opětovným pořízením, drahé kovy a  kameny a  předměty z nich vyrobené, šperky, perly, polodrahokamy, písemnosti, plány, jiné dokumentace, záznamy na zvukových, obrazových a datových nosičích, příslušenství, vybavení a náhradní díly vozidel, díla umělecká, zvláštní kulturní a historické hod noty, starožitnosti, sbírky a  předměty sběratelského zájmu, kožichy, zbraně a střelivo, jejich příslušenství a náhradní díly, zboží určené k  podnikatelské činnosti, škody na  zavazadlech, způsobené jejich nesprávným uložením včetně všech následných škod, které byly nesprávným uložením zavazadel způsobeny.

Pojištění zavazadel

Pojistné plnění

Spoluúčast

Roční pojistné

10 000 Kč

Bez spoluúčasti

480 Kč


Střet se zvířetem

Pojištění kryje poškození, zničení vozidla nebo jeho části při střetu vozidla jedoucího po silnici nebo dálnici se zvířetem.

Územní platnost: Česká republika
 

Pojištění střetu se zvěří

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

100 000 Kč

10% min. 1 000 Kč*

365 Kč

* v prvních třech měsících se spoluúčast navyšuje na 50 %

Připojištění asistenčních služeb

Sjednání rozšíření asistenční služby pro případ nehody, poruchy a vandalismu je možné pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t a pro motocykly.

Roční pojistné za připojištění Slavia ASSISTANCE

225 Kč

Pojistné podmínky k povinnému ručení naleznete zde

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text