Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Kooperativa pojišťovna - povinné ručení

Varianty pojištění

Pojistné plnění při

Výše pojistných limitů

Škodě na věci a ušlém zisku

35 mil. Kč

70 mil. Kč

100 mil. Kč

 Újmě na zdraví nebo usmrcení

35 mil. Kč

70 mil. Kč

100 mil. Kč

Územní platnost

Na území Evropy a na celém území Turecka.

Co nabízí

 • Výběr ze tří variant
 • Bonus až 50 %
 • Pro držitele karty ZTP a ZTP/P slevu až 20 %
 • Za roční frekvenci slevu 5 %
 • Za jinou smlouvu u Kooperativy slevu až 8 %


Získáte zadarmo

 • Asistenční službu
 • Pojištění úrazu pro řidiče vozidla
 • Službu NAPŘÍMO – v případě, že vás někdo nabourá, proplatí vám Kooperativa veškeré náklady za opravu a vše s pojišťovnou viníka vyřídí za vás. Nemusíte se o nic starat.


Asistenční služby

V případě potřeby je vám nepřetržitě k dispozici asistenční služba na bezplatné lince 1224 nebo ze zahraničí +420 266 799 779.
 


STANDARD asistenční služba v případě havárie

SLUŽBA

LIMIT V ČR

LIMIT V ZAHRANIČÍ

Příjezd opraváře

Ano/opravu hradí klient

ANO/ opravu hradí klient

Odtah vozidla

50 km

50 km (do 3,5 t)
75 km (nad 3,5 t)

Úschova nepojízdného vozidla

10 dnů

7 dnů / 13 € / den

Ubytování řidiče a spolucestujících

-

1 noc/ 50 €
pouze řidič do 75 €
(pro vozidla do 3,5 t)

Zanechání vzkazu

-

ANO

Telefonické tlumočení

-

ANO

Finanční pomoc

-

1 000 €
(na základě zálohy
složené v ČR)

Právní pomoc

-

750 €


Nadstandardní asistenční služby

V případě potřeby je možné si připojistit nadstandardní asistenční služby. Tímto připojištěním rozšíříte poskytované služby nebo navýšíte jejich limit.


ASISTENCE PLUS - k asistenční službě STANDARD 
rozšíření služeb pro případ havárie a poruchu

SLUŽBA

LIMIT V ČR

LIMIT V ZAHRANIČÍ

Příjezd opraváře

Ano/opravu hradí klient

ANO/ opravu hradí klient

Odtah vozidla

50 km

50 km (do 3,5 t)
75 km (nad 3,5 t)

Úschova nepojízdného vozidla

10 dnů

7 dnů / 13 € / den

Ubytování řidiče a spolucestujících

-

1 noc/ 50 €
pouze řidič do 75 €
(pro vozidla do 3,5 t)

Zanechání vzkazu

-

ANO

Telefonické tlumočení

-

ANO

Finanční pomoc

-

1 000 €
(na základě zálohy
složené v ČR)

Právní pomoc

-

750 €

 


ASISTENCE SUPER - k asistenční službě PLUS
V případě havárie a poruchy vozidla do 3,5 t

SLUŽBA

LIMIT V ČR

LIMIT V ZAHRANIČÍ

Příjezd opraváře

Ano

ANO

Práce opraváře na místě

45 minut zdarma/ dále platí klient

opravu hradí klient

Odtah vozidla

50 km

50 – 70 km/max. 120 €

Úschova nepojízdného vozidla

10 dnů

7 dnů / 13 € / den

Zapůjčení náhradního vozidla s jednorázovou slevou ve výši

600 Kč

 -

Ubytování posádky se slevou

1 noc /300 Kč/osoba

1 noc/ 50 €/osoba
(max. 9 osob)
pouze řidič 75 €

Zanechání vzkazu

-

ANO

Telefonické tlumočení

-

ANO

Finanční pomoc

-

1 000 €
(na základě zálohy
složené v ČR)

Právní pomoc

-

750 €

Doprava do cíle cesty nebo zpět do ČR

ANO

Návrat k vozidlu

-

ANO

Přeprava oprávněné osoby v místě opravy

 -

Do 25 €

Sešrotování

 -

ANO

ODCIZENÍ

Ohlášení odcizení vozidla příslušným úřadům

-

ANO

Ubytování posádky vozidla se slevou

-

2 noci/ 50 €/osoba
(max. 9 osob)
pouze řidič, sleva 75 €

Repatriace oprávněné osoby

-

ANO
pokud nebylo vozidlo nalezeno do 48 hodin po oznámení odcizení

Repatriace vozidla

-

pokud je odcizené vozidlo nalezeno do 6 měsíců po oznámení odcizení

Přeprava oprávněné osoby v místě

-

Max. 25 €

Úraz nebo nemoc oprávněné osoby

-

Repatriace oprávněné osoby do ČR, pokud není blíže způsobilé zdravotnické zařízení

-

Nebo přepravu oprávněné osoby do nemocnice v zemi, kde je možno potřebnou léčebnou péči poskytnout.

Přeprava tělesných ostatků oprávněné osoby do ČR

 

ANO


Připojištění


Pomoc při nehodě

Pojištění zajistí kompletní službu a pomoc při nehodě vozidla.

Z pojištění je poskytováno a kryto

Roční pojistné za službu
Pomoc při nehodě

Nonstop dispečink, včetně telefonického nebo osobního poradenství na místě nehody

576 Kč

Příjezd a odjezd pracovníka asistenční služby s mechanikem

Naložení a složení nepojízdného vozidla

Navýšení vzdálenosti o 25 km nad vzdálenost sjednanou v rámci povinného ručení při odtahu vozidla

Náklady na zapůjčení náhradního vozidla v ČR, max. však na 3 dny

Jednorázové právní poradenství

Právní pomoc s ročním limitem 40 000 Kč

Platnost pojištění na území ČR, Německa, Rakouska, Slovenska, Polska, Maďarka, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Více naleznete v pojistných podmínkách.

Nadstandardní asistenční služby

Nadstandardní asistenční služby

TYP ASISTENCE

ZÁKLADNÍ ROZSAH

POJISTNÉ

PLUS – k povinnému ručení

Rozšířený typ STANDARD

300 Kč

SUPER – k povinnému ručení

Rozšířený typ PLUS (odcizení, úraz, atd.)

540 Kč


Pojištění skel

Pojištěna jsou všechna skla na vozidle, mimo střešního okna. Krytí škody se vztahuje i na poškození skel způsobené vandalismem.

Je možné zvolit pojištění pouze čelního skla nebo všech skel ve vozidle (mimo střešního okna).


Pojištění čelního skla (vozidla do 3,5 t):

Limit pojistného plnění

Spoluúčast

Roční pojistné

6 000 Kč

Bez spoluúčasti

1 059 Kč

10 000 Kč

1 765 Kč

15 000 Kč

2 648 Kč

20 000 Kč

3 530 Kč

Při zavázání využívat k opravě smluvní servis Kooperativy, bude cena snížena o 15 %.

Pojištění všech skel (vozidla do 3,5 t):

Limit pojistného plnění

Spoluúčast

Roční pojistné

10 000 Kč

Bez spoluúčasti

1 882 Kč

20 000 Kč

3 764 Kč

35 000 Kč

5 646 Kč

40 000 Kč

7 528 Kč


Úrazové pojištění

Pojištění se vztahuje na smrt úrazem a trvalé následky a tělesné poškození následkem úrazu při dopravní nehodě nebo při odstraňování poruch během dopravy. Pojištěny jsou všechny osoby přepravované ve vozidle. Musí být přepravovány na místě k přepravě určeném.

Úrazové pojištění

Pojistná událost

Pojistný limit

Smrt úrazem

150 000 Kč

Trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Tělesné poškození způsobené úrazem

37 500 Kč

Počet sedadel

Roční pojistné

1 - 5

324 Kč

6

648 Kč

7

756 Kč

8

864 Kč

9

972 Kč

Uvedené částky se vztahují na každou přepravovanou osobu. Sjednává se bez spoluúčasti.

Náhradní vozidlo

Pojištění kryje vzniklé náklady na zapůjčení náhradního vozidla v případě, kdy je pojištěné auto nepojízdné, a to z důvodu havárie, odcizení, poškození vandalem nebo živlem.

Pojištění je platné na území ČR.

Nevztahuje se na náklady na pohonné hmoty, mytí, čištění a opravy náhradního vozidla. Vozidlo musí být zapůjčeno od osoby, která má oprávnění podnikat v oboru pronájmu a půjčování vozidel.

V případě odcizení musí být tato skutečnost oznámena na policii.

Pojištění náhradního vozidla

Počet dnů

Max. cena půjčovného/den

Roční pojistné

5

900 Kč

372 Kč

1 500 Kč

624 Kč

2 000 Kč

840 Kč

3 500 Kč

1 392 Kč

5 000 Kč

2 004 Kč

10

900 Kč

756 Kč

1 500 Kč

1 260 kč

2 000 Kč

1 680 Kč

3 500 Kč

2 784 Kč

5 000 Kč

3 996 Kč

15

900 Kč

1 128 Kč

1 500 Kč

1 884 Kč

2 000 Kč

2 520 Kč

3 500 Kč

4 200 Kč

5 000 Kč

5 988 Kč

20

900 Kč

1 512 Kč

1 500 Kč

2 520 Kč

2 000 Kč

3 360 Kč

3 500 Kč

5 580 Kč

5 000 Kč

7 980 Kč


Pojištění zavazadel

Pojištění kryje škodu vzniklou na cestovních zavazadlech a věcech osobní potřeby, které si osoby cestující ve vozidle vzaly na cestu. Škoda může vzniknout havárií, odcizením nebo živlem. Pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou zvířetem.

Zavazadla musí být umístěna ve vozidle, v jeho zavazadlovém střešním boxu nebo na střešním či zadním vnějším nosiči.

Pojištění se nevztahuje na cennosti (např. peníze, cenné papíry, vkladní knížky, šperky, drahé kovy a kameny), starožitnosti, věci umělecké nebo historické hodnoty, sbírky všeho druhu, zbraně, písemnosti, plány, jinou dokumentaci a záznam jakéhokoli druhu, věci sloužící k výkonu povolání, prodeji nebo k jiné výdělečné činnosti, motorová vozidla a zvířata. Dále také na krádež kožených a kožešinových oděvních svršků, elektroniky, foto a audiovizuální techniky, pokud nebyly v době krádeže uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru vozidla nebo v uzamčeném zavazadlovém střešním boxu. Na krádež zavazadel ze zaparkovaného vozidla v době od 22:00 do 6:00hod; to neplatí, prokáže-li se, že bylo nezbytné, aby zavazadla zůstala v této době uložena ve vozidle, zavazadlovém střešním boxu nebo na vnějším nosiči.

Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení zavazadel umístěných na vnějším nosiči živlem.

Pojištění zavazadel

Pojistná částka

Spoluúčast

Roční pojistné

10 000 Kč

Bez spoluúčasti

400 Kč

20 000 Kč

800 Kč

40 000 Kč

1 600 Kč

60 000 Kč

2 400 Kč

80 000 Kč

3 200 Kč


Odcizení nebo poškození sportovní výbavy

Pojištění se vztahuje na poškození sportovní výbavy při havárii vozidla, odcizení vozidla, které bylo nahlášené polici nebo poškození vozidla živlem, s výjimkou škod způsobených zvířetem.

Sportovní výbavou se rozumí:

 • Sportovní výzbroj jako např. jízdní kola, lyže snowboardy, rekreační nemotorová plavidla, sportovní nářadí, stany, spací pytle, karimatky a sportovní batohy
 • Sportovní ochranné přilby, horolezecká výstroj a potápěčská výstroj, jednoúčelová sportovní obuv
 • Demontovatelné střešní, zadní nebo vnitřní nosiče, speciální upevňovací prvky (držák jízdního kola, držák kánoe (demontovatelné zavazadlové střešní nebo zadní boxy
   

Pojištění sportovní výbavy

Pojistná částka

Spoluúčast

Roční pojistné

20 000 Kč

Bez spoluúčasti

444 Kč

30 000 Kč

518 Kč

40 000 Kč

592 Kč

50 000 Kč

666 Kč

60 000 Kč

799 Kč

70 000 Kč

932 Kč

80 000 kč

1 066 Kč

Pojištění se nevztahuje na oděvy, oděvní doplňky a obuv, nejde-li o sportovní výstroj. Na svítilny, vařiče a jejich příslušenství, elektroniku a audiovizuální techniku, a to i v případě, že je součástí sportovní výbavy nebo pojištěného vozidla, motorová vozidla a na jejich součásti s výjimkou pojištěného vozidla a s výjimkou elektrokol s výkonem do 250W, motorová plavidla včetně vodních skútrů a na jejich součásti, na letadla, tj. zařízení schopná vyvozovat síly nesoucí je v atmosféře (včetně horkovzdušných balónů, vzducholodí), na kluzáky a větroně a na součásti těchto zařízení. Na motory a pohonné jednotky, a to i v případě, že jsou součástí sportovní výbavy nebo pojištěného vozidla, na střelné zbraně, na modely nebo makety lodí, vozidel, letadel a raket a na zařízení soužící k jejich pohonu a ovládání, na zvířata, na věci sloužící k výkonu povolání, prodeji, pronájmu nebo k jiné výdělečné činnosti jakékoli osoby včetně osob dopravovaných pojištěným vozidlem, věci historické nebo sběratelské hodnoty.

Nevztahuje se také na krádež sportovní výzbroje nebo sportovní výstroje v době od 22:00 do 6:00 hod., to neplatí, prokáže-li se, že bylo účelné, aby sportovní výzbroj a sportovní výstroj zůstaly v této době uloženy v pojištěném vozidle, na nosiči nebo v boxu.

Na krádež sportovní výbavy, která byla v pojištěném vozidle ponechána v prostoru pro cestující, ačkoli mohla být uzamčena v zavazadlovém prostoru nebo v zavazadlovém boxu.


Poškození vozidla zvířetem

Pojištění kryje střet se zvěří a okus zvěří elektroinstalace, brzdové nebo chladící soustavy.
Je možné pojistit jen střet se zvěří jedoucího vozidla. Nebo zvolit variantu, kde je pojistné plnění jak ze střetu se zvěří zaparkovaného vozidla, tak i poškození vozidla zvířetem stojícího vozidla.
Pojištění je platné na území Česká republiky.

Poškození vozidla zvířetem

Pojistné plnění

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistní

Střet se zvířetem a poškození zvířetem

100 000 Kč

1 %, min. 1 000 Kč

600 Kč

Střet se zvířetem

100 000 Kč

528 Kč


Pojištění právní ochrany

Pojištění kryje úhradu soudních poplatků a nákladů spojených s ochranou právních zájmů souvisejících s pojištěným vozidlem. Zajišťuje právní poradenství a vztahuje se na řidiče, vlastníka, provozovatele i na přepravované osoby.

Pojištění je platné na území České republiky.

Pojištění právní ochrany

Pojistné plnění na rok

Spoluúčast

Roční pojistné

500 000 Kč

Bez spoluúčasti

900 Kč


Havarijní pojištění při nezaviněné nehodě

Z pojištění je kryto poškození nebo zničení vozidla při nezaviněné dopravní nehodě. Vztahuje se také na náklady na nájem náhradního vozidla. Vozidlo musí být opravené ve smluvním servise Kooperativy.
Zdarma je poskytována Pomoc při nehodě a Živelní pojištění vozidla s pojistným limitem 100 000 Kč.

Pojištění je platné na území České republiky.

Pojistné plnění

Roční pojistné

Bonus

Havarijní pojištění při nezaviněné nehodě

1 200 Kč

Zdarma Pomoc při nehodě

Zdarma Živelní pojištění vozidla – limit 100 000 Kč

Krytí nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění živlu

Pojištění kryje poškození nebo zničení vozidla požárem a jeho průvodními jevy, povodní nebo záplavou, přímým úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem stromů, stožárů nebo sloupů veřejného osvětlení či telekomunikací neb jejich částí, ke kterému došlo v důsledku působení některé přírodní fyzikální síly výše uvedené. 

Pojištění je platné na území ČR.

Pojištění živlu

Pojistná částka

Spoluúčast

Roční pojistné

50 000 Kč

Bez spoluúčasti

300 Kč

100 000 Kč

300 Kč

200 000 Kč

372 Kč

300 000 Kč

384 Kč

400 000 Kč

432 Kč

500 000 Kč

456 Kč

Pojistné podmínky k povinnému ručení naleznete zde

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text