Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Hasičská vzájemná pojišťovna - povinné ručení

Nabízené varianty a limity pojistného plnění

Varianty

STANDARD  

NADSTANDARD

EXKLUZIV

Pojistný limity při újmě na zdraví

35 000 000 Kč

70 000 000 Kč

100 000 000 Kč

Pojistný limit při škodě na majetku

35 000 000 Kč

70 000 000 Kč

100 000 000 Kč

Základní asistenční služba

ANO

ANO

ANO

Úrazové pojištění posádky vozidla

ANO

ANO

ANO

První škoda bez vlivu na bonus

NE

ANO

ANO

Územní platnost

Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko,  Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbská republika, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán

Co nabízí

  • Bonus až 60%
  • Sleva za věk a místo pojištění
  • Sleva za roční platbu
  • Výběr ze tří limitů
  • Širokou nabídku připojištění


Zdarma získáte

  • Základní asistenční službu
  • Úrazové pojištění posádky vozidla
  • První škoda bez vlivu na bonus u varianty NADSTANDARD a EXKLUZIV


Úrazové pojištění posádky vozidla

Pojištění se vztahuje na řidiče a osoby dopravované pojištěným vozidlem.

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojistné krytí

Smrt následkem úrazu

Trvalé následky úrazu

Pojistný limit

100 000 Kč

200 000 Kč

Uvedený pojistný limit se vztahuje na každou pojištěnou osobu. Úrazové pojištění se nevztahuje na motocykl.

Asistenční služby

Asistenční službu pro Hasičskou vzájemnou pojišťovnu zajišťuje AXA ASSISTANCE na telefonním čísle 272 101 062. Asistenční služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Hlášení pojistné události je možné také emailem na adrese hvp@axa-assistance.cz.

Po nahlášení pojistné události vám bude přiděleno číslo pojistné události. Při komunikaci ohledně vyřízení škody je nutné používat právě číslo pojistné události nebo číslo pojistné smlouvy.


Rozsah asistenční služeb

Základní asistenční služby pro vozidla do 3,5t.

Poskytovaná služba

Nehoda

Porucha

ČR

Zahraničí

ČR

Zahraničí

Oprava na místě

1 800 Kč

120 €

1 800 Kč

120 €

Odtah do nejbližší opravny

1 800 Kč

120 €

1 800 Kč

120 €

Úschova nepojízdného vozidla

5 dní

5 dní

5 dní

5 dní

Odtah do místa bydliště

ORG

ORG

ORG

ORG

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní automobil

24 hodin

48 hodin

24 hodin

48 hodin

Nebo taxi

NE

NE

ANO

ANO

Nebo hotel

1 noc x 1 200 Kč

2 noci x 90 EUR

1 noc x 1 200 Kč

2 noci x 90 EUR

Nebo vlak, bus

ANO

ANO

ANO

ANO

Nebo letadlo

 - 

400 EUR

 - 

400 EUR

Ztráta klíčů

Otevření a výměna zámku

-

-

1 000 Kč

50 €

Nebo odtah do nejbližší opravny (doručení náhradních klíčů)

 - 

 - 

1 000 Kč

50 €

Úhrada zámku/nových klíčů

 - 

 - 

NE

NE

Defekt pneumatiky

Výměna kola za rezervu namístě

 - 

 - 

1 000 Kč

50 €

Cena náhradní pneu nebo disku

 - 

 - 

NE

NE

Využití asistenčních služby v případě poruchy je podmínkou vzdálenost 30 km od místa bydliště.
ANO – služba je provedena a hrazena pojišťovnou
ORG – služba je organizována asistenční službou, ale hrazena pojištěným z vlastních prostředků
NE – službu asistenční služba neprovádí
XXX Kč – služba je provedena a hrazena asistenční službou do limitu XXX Kč

Podrobný přehled základních asistenčních služeb naleznete zde.

Připojištění asistenčních služeb

Rozšířené asistenční služby pro vozidla do 3,5t.

Je možné připojistit k základní asistenci za roční pojistné ve výši 285 Kč.

Poskytovaná služba

Nehoda

Porucha

ČR

Zahraničí

ČR

Zahraničí

Oprava na místě

2 500 Kč

150 €

2 500 Kč

150 €

Odtah do nejbližší opravny

2 500 Kč

150 €

2 500 Kč

150 €

Úschova nepojízdného vozidla

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

Odtah do místa bydliště

ORG

ORG

ORG

ORG

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní automobil

24 hodin

48 hodin

24 hodin

48 hodin

Nebo taxi

300 Kč

30 €

300 Kč

30 €

Nebo hotel

2 noc x 1 800 Kč

3 noci x 100 EUR

2 noc x 1 800 Kč

3 noci x 100 EUR

Nebo vlak, bus

ANO

ANO

ANO

ANO

Nebo letadlo

 - 

600 EUR

  •  

600 EUR

Ztráta klíčů

Otevření a výměna zámku

 - 

 - 

1 500 Kč

60 €

Nebo odtah do nejbližší opravny (doručení náhradních klíčů)

 - 

 - 

1 500 Kč

60 €

Úhrada zámku/nových klíčů

 - 

 - 

NE

NE

Defekt pneumatiky

Výměna kola za rezervu na místě

 - 

 - 

1 500 Kč

60 €

Cena náhradní pneu nebo disku

 - 

 - 

NE

NE

Využití asistenčních služby v případě poruchy je podmínkou vzdálenost 30 km od místa bydliště.
ANO – služba je provedena a hrazena pojišťovnou
ORG – služba je organizována asistenční službou, ale hrazena pojištěným z vlastních prostředků
NE – službu asistenční služba neprovádí
XXX Kč – služba je provedena a hrazena asistenční službou do limitu XXX Kč

Podrobný přehled nadstandardních asistenčních služeb naleznete zde.

Pojistné podmínky k povinnému ručení naleznete zde

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text