Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

ČSOB Pojišťovna - povinné ručení

Nabízené varianty a limity pojistného plnění

Pojistné krytí na

Varianty

Standard

Dominant

Premiant

Újma na majetku

35 mil. Kč

60 mil. Kč

200 mil. Kč

Újma na zdraví

44 mil. Kč

60 mil. Kč

200 mil. Kč

Úrazové pojištění řidiče

100 000 Kč

200 000 Kč

300 000 Kč

Pojištění osobních věcí řidiče a rodinných příslušníků řidiče

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

Asistenční služby

ANO

ANO

ANO

Přímá likvidace – krytí škody způsobené na vozidle provozem jiného vozidla

ANO

ANO

ANO

Pojištění škod na vlastním vozidle

NE

NE

10 000 Kč

Zapůjčení náhradního vozidla

NE

NE

10 000 Kč

Pro osobní, užitkový nebo nákladní automobil do 3,5 t

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na zeměpisném území Evropy a na území celého Turecka.

Co nabízí

 • Výběr ze tří variant pojistných limitů
 • Slevu za bezeškodný průběh až 50 %
 • U varianty Premiant krytí škod také na vašem vozidle v případě zavinění nehody, až do 10 000 Kč 
 • U stejné varianty navíc zapůjčení náhradního vozidla do 10 000 Kč


Zdarma získáte

 • Úrazové pojištění pro řidiče až do 300 000 Kč dle zvolené varianty
 • Pojištění osobních věcí řidiče i rodinných příslušníků
 • Přímou likvidaci – krytí škody způsobené na vašem vozidle provozem jiného vozidla
 • Asistenční službu v případě nehody, poruchy a odcizení


Základní asistenční služby

 • Zajištění výměny kola při defektu
 • Dovoz paliva v případě, že dojde
 • Odemknutí vozidla pokud došlo ke ztrátě klíčů
 • a mnohé další

 
NONSSTOP asistenční služba na telefonním čísle 222 803 442.

Co vše je kryto z povinného ručení :

Základní asistenční služby

Vozidlo do 3,5 t

ČR

Zahraničí

Servis

Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu

2 000 Kč

80 EUR

nebo uskladnění vozidla

NE

3 dny

Ztráta klíče

1 000 Kč

30 EUR

Nedostatek/záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru, defekt pneu

NE

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní automobil

1 den

2 dny

Nebo vlak

ANO

Nebo taxi

3 000 Kč

Nebo hotel

2 noci x 1 500 Kč

2 noci x 65 UER

Vozidlo nad 3,5t

ČR

Zahraničí

Servis

Oprava na místě nebo odtah do servisu

7 000 Kč

14 000

Nedostatek/záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru, ztráta klíče

NE

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní automobil

1 den

2 dny

Nebo vlak nebo autobus

ANO

Nebo hotel

2 noci x 1 500 Kč

2 noci x 90 EUR

ANO – asistenční služba hrazená pojišťovnou
NE – asistenční služba není hrazena Pojištění okenních skel

Sjednáním tohoto připojištění získáte pojistné krytí pro případ poškození všech oken ve vozidle nahodilou událostí. 
Pojištění se nevztahuje na poškození dálniční známky, laku, úpravy skle a čalounění).
 

Pojištění okenních skel

Limit pojistného plnění

Spoluúčast

Pojistné

5 000 Kč

500 Kč*

750 Kč

10 000 Kč

1 500 Kč

15 000 Kč

2 250 Kč

20 000 Kč

3 000 Kč

30 000 Kč

4 500 Kč

* V případě pojistné události v prvních třech měsících je spoluúčast ve výši 50 %. Pokud je pojištění uzavřeno na zcela nové vozidla, je spoluúčast také ve výši 500 Kč.


Živelní pojištění vozidla

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla

 • Požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem jakýchkoliv věcí, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina,
 • Povodní, záplavou

Pojištění živelních rizik

Limit plnění

Spoluúčast

Pojistné

100 000 Kč

500 Kč

1 111 KčStřet se zvěří a poškození zvěří

Pojištění kryje škody vzniklé střetem vozidla se zvířetem nebo jakékoliv poškození zvěří.

Pojištění střetu se zvěří a poškození vozidla zvěří

Limit plnění

Spoluúčast

Pojistné

100 000 Kč

500 Kč

1 790 KčÚrazové pojištění všech přepravovaných osob

Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé v důsledku provozu vozidla. Výše uvedených limitů je platná pro každou pojištěnou/přepravovanou osobu.

Úrazové pojištění všech přepravovaných osob

Pojistné krytí

Limit plnění

Spoluúčast

Pojistné

Smrt úrazem

100 000 Kč

Bez spoluúčasti

do 5 sedadel 420 Kč
6 - 9 sedadel 672 Kč

Trvalé následky úrazem

200 000 Kč

Denní odškodné

200 KčPojištění zavazadel a přepravovaných věcí

Pojištění kryje škody:

 • poškození nebo zničení zavazadel
  • střetem, pádem, nárazem, požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem jakýchkoliv věcí, povodní, záplavou, zásahem cizí osoby
 • pohřešování zavazadel související s dopravní nehodou šetřenou policií
 • krádež nebo loupežné vloupání


Zavazadla musí být přepravována na místě určeném pro přepravu zavazadel.

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Limit plnění

Spoluúčast

Pojistné

10 000 Kč

500 Kč

444 KčNadstandardní asistenční služba

Roční pojistné za rozšířené asistenční služby činní 272 Kč.

Rozšířené asistenční služby – nehoda, porucha, odcizení

Vozidlo do 3,5 t

ČR

Zahraničí

Servis

Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu

5 000 Kč

300 EUR

nebo uskladnění vozidla

5 dnů

Ztráta klíče, nedostatek/záměna pohonných hmot

1 000 Kč

50 EUR

defekt pneu

ANO

50 EUR

vybití akumulátoru,

NE

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní automobil

2 dny

Nebo vlak

ANO

Nebo taxi

3 000 Kč

Nebo hotel

3 noci x 2 200 Kč

3 noci x 80 EUR

Návrat opraveného automobilu ze zahraničí

 •  

400 EUR

Vozidlo nad 3,5t

ČR

Zahraničí

Servis

Oprava na místě nebo odtah do servisu

10 000 Kč

20 000

Nedostatek/záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru, ztráta klíče

NE

Náhradní doprava nebo ubytování

Vlak nebo autobus

ANO

Nebo hotel

3 noci x 1 500 Kč

3 noci x 100 EUR

Přeložení nákladu

NE

10 000 kč

NE – asistenční služba není hrazena pojišťovnou
ANO – asistenční služba hrazena pojišťovnou

Pojistné podmínky k povinnému ručení naleznete zde.

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text