Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Allianz pojišťovna - povinné ručení

Limity pojistného plnění

Výše krytí při újmě na zdraví

35 mil. Kč

70 mil. Kč

150 mil. Kč

Výše krytí při škodě na majetku

35 mil. Kč

70 mil. Kč

150 mil. Kč

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na škodné události vzniklé na území ČR, států Evropské unie a států Evropského hospodářského prostoru.

Co nabízí

 • Možnost volby ze tří pojistných limitů
 • Asistenční službu a právní poradenství v ceně
 • Širokou nabídku připojištění
 • Připojištění přímé likvidace
 • Slevu za bezeškodný průběh až 50 %
 • Při platbě prostřednictvím INKASA nebo SIPA slevu 5 %
   

Zdarma získáte

 • Právní poradenství – poskytuje služby právníka, tlumočení a poradenství
 • Základní asistenci
 • Možnost zapůjčení náhradního vozidla na 1 den v případě nehody, poruchy nebo živelní události
 • Zapůjčení náhradního vozidla v případě krádeže na 30 dní


Asistenční služby

Asistenční služba je poskytována na telefonním čísle +420 241 170 000.
Územní rozsah - ČR i zahraničí

Asistenční služby poskytují

 

Základní
(pro všechny)

PLUS

PLUS MAXI

ÚZEMNÍ ROZSAH

ČR i zahraničí

ANO

ANO

ANO

NEHODA/PORUCHA/ŽIVEL/ODCIZENÍ/CHYBY ŘIDIČE

Nárok na zorganizování a úhradu nákladů na:

Opravu na místě*

3 000 Kč

15 000 Kč

bez limitu

Vyproštění a manipulaci s vozidlem

Odtah vozidla do nejbližší autoopravny nebo jinam

Odvoz posádky do místa, do kterého je odtahováno vozidlo

Úschovu nepojízdného vozidla

Nárok na zapůjčení náhradního automobilu při:

NEPOJÍZDNOST automobilu do 3,5 tuny

3 dny
(1 000 Kč/den)**

Lze připojistit
10 dní***

Lze připojistit
20 dní***

ODCIZENÍ automobilu do 3,5 tuny

15 dní
(1 000 Kč/den)

-

-

INFORMACE/POMOC

Asistence od A do Z – pomoc v případě jakýchkoli problémů s vozidlem např.:

 • Informace, rady, jak postupovat… (po nehodě, vyřazení vozidla z evidence aj.)
 • Vyhledání a zprostředkování prověřených a spolehlivých dodavatelů služeb (opravny, hotelu, dopravního spojení
 • Telefonické tlumočení (při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody)
 • Telefonická navigace v případě ztráty orientace
 • Zdokumentování místa nehody

*) s výjimkou náhradních dílů, které si hradí klient
**) resp. 2 000 Kč nebo 3 000 Kč v závislosti na sjednání náhradního vozdila v rámi asistence PLUS nebo PLUS MAXI
***) s limitem 1 000 Kč, 2 000 Kč nebo 3 000 Kč/den
Pokud je na smlouvě sjednáno více tarifů asistence, pojistné limity se sčítají.

Doplňková pojištění

Pojištění skel vozidla

 • škoda na sklech je kryta do výše zvoleného pojistného limitu
 • pojištění se vztahuje i na střešní okno
 • územní platnost – celá Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • volitelný pojistný limit od 5 000 Kč až do 100 000 Kč

 

Limit pojistného plnění

Roční pojistné

5 000 Kč

750 Kč

10 000 Kč

1 500 Kč

15 000 Kč

2 250 Kč

20 000 Kč

3 000 Kč

30 000 Kč

4 500 Kč

Pojistné krytí se vztahuje pouze na opravy nebo výměny ve smluvních servisech.
Pro prvních 6 měsíců se sjednává spoluúčast ve výši 50 %, po uplynutí lhůty bez spoluúčasti. Pokud je pojištění sjednáváno na zcela nové vozidlo, do 1 měsíce od první registrace, je spoluúčast hned ve výši 0 %. 

Asistence služby s náhradním vozidlem

 • Asistence PLUS
 • Asistence PLUS MAXI

Název asistence

Druh plnění

Pojistné plnění

Pojistné

Asistenční služby PLUS

Limit v ČR

18 000 Kč

398 Kč

Limit v zahraničí

18 000 Kč

Náhradní auto

3 dnů

Limit denního pronájmu za auto

1 000 Kč

Náhradní auto – rozšířené krytí –

Limit denního pronájmu pro náhradní auto

10 dnů navíc

1 000 Kč

589 Kč

2 000 Kč

1 222 Kč

3 000 Kč

1 851 Kč

Asistenční služby PLUS MAXI

Limit v ČR

neomezeně

1 190 Kč

Limit v zahraničí

neomezeně

Náhradní auto

3 dnů

Limit denního pronájmu za auto

1 000 Kč

Náhradní auto – rozšířené krytí –

Limit denního pronájmu pro náhradní auto

20 dnů navíc

1 000 Kč

1 213 Kč

2 000 Kč

2 744 Kč

3 000 Kč

4 277 Kč


Úrazové pojištění

Z úrazového pojištění je kryta smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu a denní odškodné za dobu léčení nebo pobytu v nemocnici, z důvodu léčení úrazu.
Uvedený pojistný limit se v případě pojištění řidiče a spolujezdců vztahuje na každou osobu ve vozidle. Vztahuje se na úraz související s používáním vozidla.

Územní platnost – celý svět.
Je možné pojistit pouze řidiče nebo také spolujezdce a vybrat si ze tří pojistných limitů.

Pojistné plnění

Základní limit

Druh pojistného plnění

Výše pojistného plnění

Pojistné

Denní odškodné
za dobu léčení

50 Kč 

Dle stáří vozidla

Denní odškodné při
pobytu v nemocnici

50 Kč

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

Smrt následky úrazu

100 000 Kč

Dvojnásobný limit

Druh pojistného plnění

Výše pojistného plnění

Pojistné

Denní odškodné
za dobu léčení

100 Kč

Dle stáří vozidla

Denní odškodné při
pobytu v nemocnici

100 Kč

Trvalé následky úrazu

400 000 Kč

Smrt následky úrazu

200 000 Kč

Trojnásobný limit

Druh pojistného plnění

Výše pojistného plnění

Pojistné

Denní odškodné
za dobu léčení

150 Kč

Dle stáří vozidla

Denní odškodné při
pobytu v nemocnici

150 Kč

Trvalé následky úrazu

600 000 Kč

Smrt následky úrazu

300 000 Kč

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

MiniRisk  

Výše pojistného se odvíjí dle značky vozidla
Připojištění kryje poškození vašeho vozidla v důsledku krádeže, poškození zvířetem nebo živelných událostí.

POZOR!!! Nekryje riziko havárie.

Je vhodné pro starší vozidla, u kterých se již nevyplatí sjednávat havarijní pojištění, ale ostatní druhy připojištění, které jsou součástí havarijního pojištění, jejich majitelé chtějí využít.

Co je možné pojistit:
 

Odcizení celého vozidla
 • Pojistné krytí se vztahuje na krádež vozidla nebo zmocnění se vozidla loupeží
 • Územní platnost – celá Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • Sjednává se bez spoluúčasti

Živelní událost
 • Pojistná událost může nastat působením: přírodních fyzikálních sil jako jsou vichřice, krupobití, úder blesku, zemětřesení, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, povodeň, záplava nebo požár, výbuch, pád stromu, stožáru, sloupu telefonního nebo elektrického vedení nebo veřejného osvětlení.
 • V případě pojistné události je vyplaceno pojistné plnění ve výši zůstatkové ceny vozidla, ovšem maximálně do vámi zvoleného limitu pojistného plnění (50 000 Kč nebo 100 000 Kč)
 • Územní platnost – celá Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti

Střet se zvířetem
 • Kryje pojistné plnění v případě střetu jedoucího vozidla se zvířetem. Vztahuje se na divokou zvěř i domácí hospodářská zvířata
 • V případě pojistné události je vyplaceno pojistné plnění v zůstatkové ceně vozidla, maximálně však do vámi zvolené výše limitu 50 000 Kč nebo 100 000 Kč
 • Územní platnost – celá Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti

Poškození zvířetem
 • Kryje pojistné plnění v případě poškození zaparkovaného vozidla zvířetem. 
 • Vztahuje se na: poškození, zničení zaparkovaného vozidla například kočka poškrábe kapotu, kuna překouše kabely, býk poškodí plechy vozidla
 • V případě pojistné události je vyplaceno pojistné plnění v zůstatkové ceně vozidla, maximálně však do vámi zvolené výše limitu 50 000 Kč nebo 100 000 Kč
 • Územní platnost: celá Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti
   

V případě vašeho zájmu o havarijní pojištění je nutné sjednat produkt Allianz pojišťovny AllRisk. Připojištění MiniRisk není možné kombinovat s havarijním pojištění AllRisk.
 

Pojištění náhradního vozidla

V případě nepojízdnosti vozidla do 3,5 t z důvodu poruchy, havárie, živelní události, vandalismu, poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem, získáte s tímto připojištěním nárok na náhradní vozidlo po dobu 10 dní.  

Pojištění náhradního vozidla

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

10 dni, max. 1 000 Kč/den

Bez spoluúčasti

700 Kč


Pojištění nadstandardní asistenční služby

 • Asistence PLUS
 • Asistence PLUS MAXI

Nadstandardní asistenční služba

Pojistné

Asistenční služby PLUS

398 Kč

Asistenční služby PLUS MAXI

1 190 Kč

Pojistné podmínky k povinnému ručení naleznete zde.

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text