Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

UNIQA pojišťovna - cestovní pojištění

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 365 dnů;
 • pro cesty do Evropy, i pro cesty do celého světa;
 • pro turistické a pracovní cesty;
 • pro zimní, organizované a nebezpečné sporty.
   

Pojištění nelze sjednat:

 • pro extrémní sporty;
 • pro pojištění do ČR
   

Sleva za rodinu

Rodina = rodiče do 65 let (manžel/manželka, druh/družka, min. 1 osoba) a děti do dovršení věku 18 let, které mají společné bydliště na adrese uvedené v pojistné smlouvě (max. 4 děti). Maximálně může být pojištěno 6 osob.

 

Limity pojistného plnění (v Kč):

Rozsah pojištění

L5I

K5

K7

K10

KS

 Pojištění léčebných výloh

5.000.000

5.000.000

7.000.000

10.000.000

5.000.000

 Pojištění asistenčních služeb

5.000.000

5.000.000

7.000.000

10.000.000

5.000.000

náklady na repatriaci

5.000.000

5.000.000

7.000.000

10.000.000

5.000.000

repatriace tělesných ostatků

5.000.000

5.000.000

7.000.000

10.000.000

5.000.000

náklady na vyslání opatrovníka

100.000

100.000

140.000

200.000

100.000

předčasný návrat z cesty

100.000

100.000

140.000

200.000

100.000

zmeškání doprav. prostředku

100.000

100.000

140.000

200.000

100.000

právní pomoc v zahraničí

100.000

100.000

140.000

200.000

100.000

ztráta cestovních dokladů

100.000

100.000

140.000

200.000

100.000

pojištění zachraňovacích nákladů

1.500.000

1.500.000

2.100.000

3.000.000

1.500.000

odškodnění v případě únosu

100.000

100.000

140.000

200.000

100.000

zprostředkování fin. pomoci

100.000

100.000

140.000

200.000

100.000

zpoždění zavazadel

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

zpoždění letu

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 Úrazové pojištění

 ano

 ano

 ano

ano

ano

smrt následkem úrazu

150.000

150.000

300.000

300.000

150.000

trvalé následky úrazu

300.000

300.000

600.000

600.000

300.000

nemocniční odškodné /den

300

300

600

600

300

 Pojištění zavazadel

ne

15.000;
max 5.000 / ks

25.000;
max 5.000 / ks

40.000;
max 20.000 / ks

15.000;
max 5.000 / ks

 Pojištění odpovědnosti
za újmu na zdraví a věci

 1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

1.000.000

 Rekreační sporty

ano

ano

ano

ano

ano

 Zimní sporty

ne

ne

ne

ne

ne

 Nebezpečné sporty

ne

ne

ne

ne

ano

 

Připojištění:

Pojištění stornovacích poplatků

 • lze připojistit ke všem třem produktům;
 • maximálně 300.000 Kč na smlouvu, zároveň maximálně 80.000 Kč na jednu osobu;
 • spoluúčast 20 %.

V případě pojištění storna jsou produkty označeny názvem doplněným o písmeno “S”, například L5IS nebo L5I+S. Zájezd lze pojistit nejpozději den po úhradě posledního doplatku.

Podrobnější definici pojištění storna naleznete v pojistných podmínkách.
 

Uniqa asistenční služby

Na tel. čísle +420 296 333 696 je připravena poskytnout pomoc, ať už jste kdekoliv na světě, denně 24 hodin, v češtině.

Asistenční služba poskytuje nepřetržitou pomoc 24 hodin denně v případě tísňové situace. O asistenční služby je možné požádat odkudkoliv telefonicky. Vždy je možná komunikace v českém jazyce.

Předmětem pojištění asistenčních služeb jsou následující prokazatelné náklady či služby:

 • náklady na repatriaci pojištěného;
 • náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného;
 • náklady na vyslání opatrovníka;
 • náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty;
 • náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku;
 • náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování;
 • náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů;
 • zachraňovací náklady;
 • odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu;
 • zprostředkování finanční pomoci pojištěnému;
 • náklady vzniklé zpožděním zavazadel;
 • náklady vzniklé zpožděním letu.

 

Cestovní pojištění

se slevou až 50 %

POROVNAT NABÍDKY

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text