Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Allianz pojišťovna - cestovní pojištění

Pojištění lze sjednat:

 • pro krátkodobé i dlouhodobé cesty do celého světa;
 • pro cesty turistické i pracovní;
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů.
   

Pojištění nelze sjednat:

 • při provozování rizikových sportů pro osoby nad 70 let;
 • při provozování profesionálního sportu;
 • při účasti na organizovaných soutěžích;
 • pro pojištění do ČR
   

Základní varianty pojištění:

 • KOMPLEX: neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření), úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby, rekreační sporty, zimní sporty;
 • KOMPLEX – připojištění zavazadel: neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření), úrazové pojištění, pojištění zavazadel – navýšené limity, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby, rekreační sporty, zimní sporty.

 

Přehled maximálních limitů pojistného plnění:

Rozsah pojištění

KOMPLEX

KOMPLEX – připojištění zavazadel

 Pojištění léčebných výloh – LV

bez limitu

bez limitu

ambulantní lékařské ošetření

bez limitu

bez limitu

léky a další zdravotnický materiál

bez limitu

bez limitu

hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

bez limitu

bez limitu

léčba, diagnostika a operace

bez limitu

bez limitu

převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR

bez limitu

bez limitu

výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného

bez limitu

bez limitu

akutní zubní ošetření

10.000 Kč

10.000 Kč

výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného (max. 5 dní)

2.000 Kč / den

2.000 Kč / den

pojištění rizik souvisejících s terorismem – LV

1.500.000 Kč

1.500.000 Kč

repatriace související s terorismem

1.500.000 Kč

1.500.000 Kč

 Úrazové pojištění

ano

ano

smrt následkem úrazu na zdraví nebo usmrcením

200.000 Kč

200.000 Kč

trvalé následky úrazu, poměrné plnění z PČ*

400.000 Kč

400.000 Kč

denní odškodné při úrazu za dobu nezbytného léčení

100 Kč / den

100 Kč / den

 Pojištění zavazadel

ano

ano

celkový limit

20.000 Kč

50.000 Kč

limit na věc

10.000 Kč

25.000 Kč

limit na cennosti

10.000 Kč

25.000 Kč

limit na jednu cennost

5.000 Kč

10.500 Kč

limit na škody vloupáním do vozidla

10.000 Kč

25.000 Kč

limit na jednu odcizenou věc z vozidla

5.000 Kč

7.000 Kč

limit na pronájem náhradního sportovního vybavení (max. 5.000 Kč)

1.000 Kč / hod

1.000 Kč / hod

limit na zpoždění letu o více než 6 hodin (max. 5.000 Kč)

200 Kč / hod

 200 Kč / hod

limit na zpoždění zavazadel o více než 6 hodin (max. 5.000 Kč)

200 Kč / hod

200 Kč / hod

Pojištění odpovědnosti za škodu**

ano

ano

za škody na zdraví nebo usmrcením (limit na všechny škody 10.000.000 Kč)

2.000.000 Kč

2.000.000 Kč

za škody na jedné věci (limit na všechny škody 5.000.000 Kč)

1.000.000 Kč

1.000.000 Kč

za škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví, usmrcením a na majetku (limit na všechny škody 100.000 Kč)

20.000 Kč

20.000 Kč

následné škody (limit na všechny škody 500.000 Kč)

100.000 Kč

100.000 Kč

 Doplňkové asistenční služby

35.000 Kč

35.000 Kč

doplňkové asistenční služby

35.000 Kč

35.000 Kč

právní pomoc v zahraničí

35.000 Kč

35.000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladů

5.000 Kč

5.000 Kč

základní tech. pomoc při škodě na majetku v místě bydliště

5.000 Kč

5.000 Kč

 Rekreační sporty

ano

ano

 Zimní sporty

ano

ano

*PC = pojistná částka
**Nevztahuje se na škody způsobené provozem motorových vozidel

 • Pojištění zahrnuje úhradu nákladů spojených se zásahem záchranné horské služby, pokud se klient ocitne ve stavu nouze.

Všechny smlouvy na cestovní pojištění kryjí v rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí riziko terorismu.

 • Pojištění rizik souvisejících s terorismem se vztahuje pouze na léčebné výlohy v zahraničí a repatriace je omezeno maximálním limitem ve výši 1.500.000 Kč na jednu pojistnou událost, nikoli na další rizika krytá cestovním pojištěním.
 • Pojištění se nevztahuje na osoby, které vycestovaly do oblasti teroristickým útokem zasažené nebo ohrožené nebo v takové oblasti zůstávají přes důrazné varování státních orgánů České republiky, státních orgánů jiných států či významných mezivládních institucí.

 

Pojištění stornovacích poplatků

Pokud byste museli vy nebo váš spolucestující plánovanou cestu zrušit, proplatíme vám stornovací poplatky inkasované zprostředkovatelem cestovní služby, jestliže ke zrušení cesty došlo z důvodu:

 • vážného akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí člena rodiny;
 • značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, vzniklé v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu;
 • podání žádosti o rozvod;
 • obdržení nečekané výpovědi zaměstnavatelem.

Připojištění lze sjednat nejpozději následující pracovní den po zaplacení první zálohy nebo celkové úhrady za cestovní službu (cestu, letenku apod.). Pojištění se nevztahuje na nemoci existující již při uzavření pojistné smlouvy.

Připojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)

Připojištení stornovacích poplatků

max. 250.000 Kč / na smlouvu

Spoluúčast

20 %

 

Doplňkové asistenční služby:

Asistenční služba Mondial Assistance s.r.o. je připravena poskytnout vám v případě potřeby kdekoliv a kdykoliv tyto další služby:

 • základní právní pomoc v zahraničí;
 • základní technickou pomoc při závažné škodě na vašem majetku v místě vašeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí;
 • předání informací vaší rodině nebo zaměstnavateli, pokud dojde ke změně průběhu vaší cesty následkem závažné nepředvídatelné události;
 • pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků.

Mondial Assistance s.r.o.
+420 241 170 000

Cestovní pojištění

se slevou až 50 %

POROVNAT NABÍDKY

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text