Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Bezpečnost předávání dat

Popis přenosu vašich osobních údajů a jeho bezpečnost

K přenosu osobních dat, které uvádíte do formulářů v našem on-line prodeji, dochází prostřednictvím protokolu HTTPS. U tohoto protokolu je používána asymetrická kryptografie podobně jako u systému PGP (Pretty Good Privacy). Každý partner má svoji dvojici klíčů: tajný a veřejný. Vašemu webovému prohlížeči nejdříve poskytne náš server svůj veřejný klíč (certifikát) a poté šifruje váš webový prohlížeč svoji komunikaci s naším serverem.

Pak dochází k opačné komunikaci, a to tak, že náš server šifruje komunikaci k vašemu webovému prohlížeči, také prostřednictvím veřejného klíče. Rozšifrovat takto zabezpečená data může pouze totožný server nebo prohlížeč, který data zašifroval. Jelikož pouze tento server či prohlížeč zná ten správný, odpovídající tajný klíč. Při komunikaci nedochází k přenosu tajných klíčů, tedy není možné jejich zneužití.

Bezpečnost našeho šifrování

Pro zabezpečení přenosu je využíván šifrovací algoritmus RSA. Velikost použitých klíčů je 2048 bitů, pro představu to jsou 2 na 2048 možných klíčů, a to je asi 3,23 x 10616 klíčů.Protokol pro šifrování uzavírání smluv je využit certifikát podepsaný certifikační autoritou Let's Encrypt https://letsencrypt.org.

Využití našeho on-line prodeje pro uzavírání finančních produktů je tak zcela bezpečné a ke zneužití vašich osobních údajů nemůže dojít.
 

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text