Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Změna pojišťovny - výpověď povinného ručení

Povinné ručení musí mít sjednáno každý provozovatel vozidla, který s vozidlem jezdí po veřejné komunikaci. Pokud jste si spočítali v našem on-line srovnání cenu povinného ručení a vyšlo vám u jiné pojišťovny levnější povinné ručení, prozradíme vám, kdy máte možnost současnou smlouvu ukončit a přestoupit k jiné pojišťovně s výhodnější cenou a podmínkami.

Většinou je povinné ručení uzavřeno na jeden rok s automatickým prodloužením platnosti smlouvy o další rok, pokud smlouvu včas s dostatečným předstihem nevypovíte.  Rozhodné datum je datum počátku, které je uvedeno na smlouvě. Pokud tedy datum počátku smlouvy máte například 3.10.2015, tak platnost smlouvy končí 2.10.2016. Nezáleží na tom, s jakou frekvencí pojistné platíte. Ať tedy platíte ročně, pololetně nebo čtvrtletně, podmínky jsou stejné.

Pokud budete chtít povinné ručení vypovědět, podávejte výpověď vždy písemně s vlastnoručním podpisem. Je nutné ji doručit buď osobně na pobočku pojišťovny, nebo doporučeně odeslat na korespondenční adresu pojišťovny. V případě, že vám bude pojišťovna vracet přeplacené pojistné, můžete do výpovědi uvést, jakým způsobem požadujete přeplacené pojistné zaslat. Zda převodem na bankovní účet nebo složenkou. Pokud na bankovní účet, uveďte jeho číslo. V případě, že požadujete zaslat pojistné složenkou na jinou adresu, než máte uvedenou ve smlouvě, uveďte i správnou adresu, na kterou mají být peníze zaslány prostřednictvím složenky.

Vhodné je si podepsaný formulář výpovědi okopírovat a uschovat současně s podacím lístkem, který vám potvrdili na poště. 
Při ukončení smlouvy je nutné po pojišťovně požadovat zaslání „Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu“. Dokument je potřebný pro uplatnění bonusu při sjednání nového povinného ručení.


Jaké jsou tedy možnosti, jak ukončit povinné ručení.


Výpověď před koncem pojistného období

Pokud budete chtít ukončit smlouvu před koncem pojistného období, je nutné zaslat na stávající pojišťovnu výpověď smlouvy k tomuto datu. Důležité je, že pojišťovna takovou výpověď musí obdržet nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Je tedy nutné ohlídat si tento termín a výpověď odeslat v čas, s předstihem. Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.
Výpoděd ke konci pojistného období - vzor


Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

V případě nespokojenosti s uzavřenou smlouvou nebo z jakéhokoliv jiného důvodu je možné, dle Občanského zákoníku 89/2012, Sb.§2805, odstavce a), vypovědět smlouvu do dvou měsíců od data uzavření smlouvy. Smlouva bude ukončena po uplynutí 8 denní výpovědní lhůty a přeplatek pojistného vám pojišťovna vrátí na váš bankovní účet nebo složenkou.
Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy - vzor


Výpověď do 3 měsíců o oznámení pojistné události

Je možné také dle Občanského zákoníku 89/2012, §2805, odstavce b) smlouvu vypovědět do 3 měsíců od oznámení pojistné události. V tomto případě běží měsíční výpovědní doba od doručení vaší výpovědi na pojišťovnu. Opět, přeplatek pojistného vám pojišťovna zašle na bankovní účet nebo složenkou.
Výpověď do 3 měsíců od oznámení pojistné události - vzor


Výpověď z důvodu změny výše pojistného

Jestliže od pojišťovny obdržíte nový předpis pojistného a nesouhlasíte s novou částkou, je možné smlouvu do jednoho měsíce od obdržení oznámení vypovědět. Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.
Pojišťovna je ze zákona povinna informovat klienta nejpozději dva měsíce před ukončení daného pojistného období.
Výpověď z důvodu změny výše pojistného - vzor


Výpověď z důvodu prodeje vozidla – změna vlastníka

Pokud vozidlo prodáte, je nutné na pojišťovnu zaslat výpověď smlouvy z důvodu prodeje vozidla. Povinné ručení bude ukončeno ke dni doručení této výpovědi na pojišťovnu a přeplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo složenkou na vaši adresu.
Podle zákona by pojišťovně měla postačit jen obdržená výpověď. Některé pojišťovny požadují ale doložení dalších dokumentů:

  • kopii kupní smlouvy
  • nebo kopii velkého technického průkazu
  • nebo také vrácení zelené karty

Pro rychlé ukončení smlouvy je tedy vhodné tyto dokumenty k výpovědi přiložit.

Výpověď z důvodu prodeje vozidla - změna vlastníka - vzor

 

Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence

Další možnost je ukončení povinného ručení z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence. Tzv. odevzdání registračních značek vozidla do depozita. Dočasné vyřazení je možné na období až 365 dní a je možné vozidlo v tomto období kdykoliv přihlásit zpět. Na pojišťovnu je nutné zaslat výpověď pojistné smlouvy a kopii velkého technického průkazu, kde je vyřazení vozidla zaznamenáno. Pojistná smlouva končí dnem vyřazení vozidla z evidence a přeplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo složenkou.
Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence - vzor


Výpověď dohodou

Smlouvu je možné ukončit dohodou, kde je uveden důvod ukončení smlouvy. S dohodou musí ale souhlasit pojišťovna, která může souhlasit možná v případě nespokojenosti, určitě nebude souhlasit s důvodem výhodnější ceny u jiné pojišťovny. 
Vhodnější je tedy pro změnu pojišťovny z důvodu výhodnějšího pojistného vyčkat na konec pojistného období a v dostatečném předstihu zaslat výpověď včas, aby nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, byla doručena pojišťovně.
Výpověď dohodou - vzor


NEZAPLACENÍ POJISTNÉHO

Neuhrazením pojistného pojistnou smlouvu řádně neukončíte. Pojišťovna vám bude zasílat upomínky na úhradu pojistného a i když pojistnou smlouvu po nějakém čase ukončí, neuhrazené pojistné bude po vás vymáhat. Má na to z uzavřené smlouvy, která nebyla řádně ukončena, právo.
Proto je důležité, aby byla stávající smlouva řádně ukončena výpovědí.

TIP: Srovnejte si povinné ručení on-line!

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text